För dig som chef eller ”super-user” och som använder Vinna Matchen erbjuder vi hösten 2017 följande utbildningar.

Fördjupad utbildning

för chefer

För dig som vill bli ännu bättre på att skapa engagemang mot målen samt locka fram flera förbättringsidéer hos dina medarbetare. Utbildningen innehåller även moment där ni får praktisk träning i att leda effektiva målstyrningsmöten och hantera svåra situationer. Vi går även igenom nya funktioner i VM samt att ni som deltagare får möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Var?

Östersund

Lokal meddelas senare

När?

14 sept

kl 13.00-16.30

Kostnad?

1.700 kr

exkl. moms

Fördjupad utbildning

för ”super-user” användare

För dig som vill bli mera självgående vad gäller att administrera VM-applikationen och dess användare samt lära dig mera om nya funktioner. Här får du fördjupade kunskaper kring exempelvis att lägga upp nya matcher, mätetal, enkäter, påminnelsefunktioner, mötesprotokollmallar, topplistor, referensvärden etc samt praktiska tips inför nytt verksamhetsår.

Var?

Östersund

Lokal meddelas senare

När?

5 sept

kl 13.00-16.30

Kostnad?

1.700 kr

exkl. moms