DEMO IT-STÖD

Med Vinna Matchens IT-stöd har alla full koll på resultatet och hur det går med pågående förbättringar.

Resultatmått

Resultatmåtten speglar det verksamheten går ut på. Här får medarbetare feedback på hur det egna arbetslaget lyckas förbättra sig mot sitt uppdrag. Resultatmåtten skall ständigt vara i fokus.

Kontrollmått

Kontrollmåtten är områden som behöver övervakas, ex.vis medlen för att nå resultatmåtten. Så länge de är under kontroll skall de inte ges någon uppmärksamhet, men så fort de är utanför kontrollgränserna krävs åtgärd.

Direkta förbättringar

Direkta förbättringar är åtgärder som kan genomföras och bockas av utan behov av djupare planering. Så fort något mätetal signalerar rött initieras en direkt förbättring.

Planerade förbättringar

Planerade förbättringar är lite större mer komplexa förbättringar som behöver brytas ned i åtgärdslistor. Systemet ger stöd för att följa upp status och säkerställa att de når i mål. Planerade förbättringar initieras normalt i samband med någon typ av verksamhetsplanering.

Förslag

Alla medarbetare kan enkelt lägga in förslag i IT-stödet. När förslagen skall genomföras väljer man om det skall ske som Direkt- eller Planerad förbättring.