Vi kommer under året att ta ett stort steg vad gäller utvecklingen av vårt koncept och framförallt dess stödjande webbapplikation. Än en gång tackar vi våra kunder som delger oss sina idéer/behov och på så sätt bidrar till konceptets utveckling vilket gynnar både dom själva och andra kunder.

KUNDUNDERSÖKNING VIA VÅR ENKÄTSTATION

Det inbyggda enkätverktyget fungerar utmärkt för att via vår enkätstation, dvs en surfplatta med golvstativ, i realtid mäta och redovisa vad kunderna tycker om exempelvis service & bemötande. Ofta består dessa enkäter utav flera frågor för att även kunna fånga in förbättringsförslag. Men för att inte riskera att en ny enkät inte öppnas upp automatiskt pga av att kunden glömmer att trycka på spara-knappen så stänger nu enkäten ner sig själv efter 30 sek och en ny enkät läggs upp. Har samtliga obligatoriska frågor besvarats eller om enkäten saknar obligatoriska frågor så sparas numera även delsvaret automatiskt.

BEHÖRIGHETSSTYRNING FÖR MÖTESPROTOKOLL

Nu går det att styra behörighet för ett mötesprotokoll. De som har Chef/admin-behörighet på arenanivå kan styra vilken förinställd behörighet som ska gälla för en mall i arenan men det går även att ändra det förinställda valet när ett specifikt protokoll läggs upp. Våra kunder har mer och mer börjat använda den här funktionen för enskilda coach-/utvecklingssamtal där protokollet då endast delas mellan chef och en underchef eller mellan chef och medarbetare. Behörighetsstyrningen är även bra att använda för ex.vis ledningsgruppsprotokoll.

VISA SAMT SPARA SINA EGNA ENKÄTSVAR

De som svarar på en enkät kan nu välja att efter de sparat enkäten, via en webblänk, visa och/eller ladda ner sina enkätsvar som PDF-fil. Bra funktion för er som skickar ut till mottagare som inte är registrerade användare i Vinna Matchen dvs de kan inte själva gå in och titta på sitt och andras svar i måttet via valet ”Visa svar”. Enkäten ska då vara inställd på följande avslutningssida – antingen ”Endast texten nedan visas” alt. ”Visa en knapp för att få upp en ny enkät”.

SKRIV IN EN KOMMENTAR I MÄTPUNKTEN

När du klickar på en mätpunkt för att anteckna en kommentar i diagram inställt på ackumulerat och glidande medelvärde så visas den numera istället som en ring runt det enskilda mätvärdet (den gråa linjen i diagrammen). Det går dock att mata in kommentaren genom att klicka på samtliga mätpunkterna dvs det enskilda värdet, ackumulerade värdet eller det glidande medelvärdet.

ANDRA FÖRBÄTTRINGAR

  • Diagrammen går nu att ställa in på frekvensen halvår, dvs halvårsintervall för datainmatning.
  • Vi har nu underlättat för er som ska lägga in många e-postadresser som respondenter i enkäters sändlista för automatiskt utskick. Det går att klistra in en sändlista om e-postadresserna är åtskilda antingen med semikolon eller kopieras från där de ligger en per rad.
  • Om ni behöver lägga in en fråga om samtyckte enligt GDPR i en enkät så kan ni nu lägga upp en enkätfråga med endast ett kryssalternativ och välja/kräva att den rutan kryssas i dvs välj 1-1 alternativet. Då blir frågan obligatorisk och enkäten kan inte sparas om den rutan inte är ikryssad.