Nästa steg i utvecklingen av vår webbapplikation pågår för fullt och redan i början av året lanserade vi några nya funktioner

FLERVALSFRÅGA – VÄLJ FLERA SVARSALTERNATIV

Nu kan ni lägga in en fråga med svarsalternativ (kryssrutor) där samtliga svarsalternativ visas och ni kan ställa in, i ett intervall av min och max, hur många svarsalternativ som får väljas. Som tidigare lägger ni in svarsalternativen med kommatecken emellan.

ENKÄTFRÅGA SIFFERVÄRDE – RIMLIGHETSGRÄNSER

För att undvika inmatningar av för höga värden exempelvis när tkr istället för kr ska skrivas in så kan ni numera ställa in rimlighetsgränser för siffervärden.

ENKÄT – VÄLJ VILKA FRÅGOR SOM SKA VARA MED I DIAGRAMMETS INDEX

Eftersom en enkät numera kan vara källa till indata för flera mått så går det att avmarkera enskilda frågor att inte inkluderas i index. Då ingår inte den frågans värde i just det måttets index dvs i diagrammet.

LÄGGA TILL LÄNKAR I EFTERFÖLJANDE ENKÄTTEXT

För enkäter som ställs in på att visa en förvald text efter det att enkäten har sparats kan nu även URL-sökvägar/länkar läggas till i den texten. Det möjliggör att ni exempelvis kan kopiera in URL-sökvägen/länken till den sida där den enkätens mått ligger upplagd eller URL-sökvägen/länken till enkätens ”visa svar”-sida. Just dessa två exempel på URL-sökvägar/länkar kan givetvis bara nås och visas för de personer som har rättighet till den matchen.

INDATA VIA AGGREGERING ELLER VIA ANNAN ENKÄT

Numera visas i en egen ruta de källor som måttet hämtar data ifrån. Antingen via aggregerad data eller via data från enkätsvar.