Återigen dags att lansera en rad nya funktioner i Vinna Matchens IT-stöd för målstyrning. Vi tackar alla er kunder för värdefulla synpunkter och vi har redan startat arbetet med nästa steg i utvecklingen bl.a. utveckling av enkätverktyget.

SPEGLA DIAGRAM

När du som Chef/admin ska lägga till ett mått kan du nu välja att spegla ett diagram/mått, t ex spegla upp mått som flera i organisationen använder till en ny match för snabb benchmarking. Diagrammet blir då identiskt med originalet vad gäller indata och inställningar. Det speglade måttet går inte att ändra utan ändringar måste göras i det diagram/mått som speglats.

MÖTESPROTOKOLL

Den nya funktionen att kunna lägga upp egna protokollmallar, checklistor etc har nu några nya funktioner:

  • Välj vilka av de bilagda filerna som ska mailas ut tillsammans med mötesagendan, mötesprotokollet, checklistan etc.
  • När du skapar ett nytt ”protokoll/checklista” kan du ange att det är privat dvs det kan då endast öppnas av dig dvs den som skapat dokumentet.
  • När du som Arena Chef/admin lägger upp nya mallar i en match kan du välja att kopiera en mall från en annan match.

VISUALISERA MÅTT

Många av våra kunder väljer att visa utvald info ute i verksamheten på en webb-ansluten skärm. Kontakta oss om ni vill visualisera utvalda mått och/eller lista med pågående förbättringar från era matcher. Dessa läggs då över till en webbsida som ni ställer in er skärm/TV på att visa. Webbsidan laddas automatiskt om och visar på så sätt er senaste data/info.

NÅGRA FLER TIPS

Några till nya funktioner/ändringar:

  • För er som via VM automatiskt summerar antalet genomförda förbättringar kan nu även välja att summera varje genomfört delsteg för de planerade förbättringarna.
  • Enkäternas olika svarsfält har nu en beskrivande text inlagd.
  • De planerade förbättringarna sorteras nu fallande efter ”senast klart”.