I dialog med er kunder har vi fått in värdefulla synpunkter och har nu glädjen att kunna lansera en rad nya funktioner i Vinna Matchens IT-stöd för målstyrning.

Några av dessa är:

KOPIERA DIAGRAM
När du som chef/admin ska addera till ett mått kan du numera välja att även kopiera ett mått från din egen arena. Då följer även gränser, referenser samt enkäter med.

EXPORTERA & IMPORTERA DATA
För chef/admin går det numera att, via knappen ”kugghjulet”, ladda ner data till excel. Det går även att importera data, via e-post av en CSV-fil, såsom referensgränser exempelvis föregående års siffror eller budget per vecka/månad.

AUTOSKALA
Med funktionen autoskala behöver ni framöver inte ändra skalan om ett värde kommer utanför den valda skalan. Funktionen känner redan från början av gränser och referenser och anpassar skalan därefter.

ENKÄT MED MENTOMETERFUNKTION
Via länken www.vinnamatchen.se/enkat kan ni enklare i realtid få in svar på era enkäter t ex via mobiltelefoner. Nya enkäter får nu ett kortare ID-nr/sökväg och tidigare inlagda enkäters sökväg/ID-nr går att förenkla via fliken inställningar under ”ändra enkät”.