Vinna Matchen har en mycket hög ambitionsnivå vad gäller vår IT-säkerhet och därför genomförde vi under våren ett omfattande säkerhetstest, ett så kallat Penetrationstest, via företaget Profitbyte AB.

”Vi har under ett antal månader genomfört ett omfattande penetrationstest av Vinna Matchens IT-miljö i syfte att höja deras säkerhetsnivå. Projektet har fallit mycket väl ut och Vinna Matchen har bland annat erhållit vårt sigill för säkerhetstestade webbplatser.” 

Linus Kimselius, VD Profitbyte AB

Ett Penetrationstest innebär att utföra attacker som liknar de en hacker eller angripare skulle utföra. Syftet är att försöka infiltrera och skaffa tillgång till kundens system. Penetrationstestet har utförts enligt generellt förekommande metoder. Profitbyte AB:s övergripande mål har varit att utvärdera nätverket, identifiera sårbara system och utnyttja identifierade brister. Utöver detta har även relevanta och utvalda delar ur bland annat OWASP topp 10 och SANS topp 25 testats. Penetrationstestet har genomförts som ett så kallat Black Box test vilket innebär att testet har genomförts helt utan djupare information om systemet från kunden. Ett black box test ger fördelen att det påminner om en attack som skulle genomföras av en utomstående part.

Läs mera på: https://www.profitbyte.se/sakerhet/penetrationstest