Tomas bakgrund är som egen företagare inom olika branscher men även att konsultativt arbeta med företagsutveckling, nu senast med inriktning sport- och friluftslivsföretag. Detta tillsammans med erfarenheter från offentliga verksamheters strategiska arbete för tillväxt ger en bra mix av kompetens och nätverk.

Tomas intresse för affärsutveckling, kvalitetsarbete och resultatstyrning kombineras nu i tjänsten hos Vinna Matchen. Privat har Tomas alltid något byggprojekt igång och idrott är ett annat stort intresse vid sidan om familjen och de fyra barnen.

Tomas kontaktuppgifter hittar du här »