UTBILDNING I VERKSAMHETSUTVECKLING

Vinna Matchen erbjuder utbildningar inom Målstyrning, Processutveckling, Lean och Verksamhetsutveckling. Vi arbetar mest med skräddarsydda utbildningar ute hos våra kunder, men erbjuder även en del öppna kurser i egen regi eller i samverkan med någon av våra samarbetspartners

Skräddarsydda utbildningar

Våra skräddarsydda utbildningar eller seminarium utformas utifrån era aktuella behov. Vår ambition är alltid att så långt som möjligt inkludera praktisk tillämpning kopplad till er egen verksamhet. Målet är att inte bara utveckla er kompetens utan att också sätta igång konkret förbättringsarbete som kan fortsätta efter genomförd utbildning.

Öppna utbildningar

Våra öppna utbildningar inom Målstyrning och Processutveckling uppskattas för sin konkreta och praktiska inriktning. Kontakta oss gärna för att få reda på när och var nästa utbildning genomförs.