VINNA MATCHENS KONCEPT FÖR MÅLSTYRNING

Konceptet fokuserar på att åstadkomma en tydlig målbild som engagerar och driver förbättringar i organisationen. Visionen är att alla medarbetare, vid arbetsveckans slut, skall veta om deras lag vunnit sin match. Att vinna matchen handlar inte om att vinna mot någon annan utan om att nå resultat utifrån sin egen målbild.

Mätetal

Förmågan att välja mätetal som speglar uppdraget, är påverkbara och ger snabb feedback är en av hörnstenarna i konceptet. Vinna matchen leder dig rätt.

Process

Utöver mätetalen innefattar konceptet en modell för hur man effektivt arbetar med mätetalen så att engagemang och åtgärdsdriv uppnås på alla nivåer i organisationen.

Kompetens

Att skapa engagemang och odla förbättringsandan ställer krav på ledarskapet. Vinna Matchens koncept och chefsutveckling ger er förutsättningarna att lyckas.

IT-stöd

Vårt IT-stöd är designat för att stödja hela konceptet för målstyrning. Med detta på plats finns förutsättningar för ett långsiktigt uthålligt målstyrningsarbete. Risken är annars att man efter en entusiastisk start har svårt att hålla liv i målstyrningen.